Hjem > Om oss > terner og forhold

Zhejiang Mesa Sanitary Co, Ltd

Vilkår og betingelser


1.HOVEDOPPSETT

1.1 MESA Bath Inc. ("MESA" eller "vår") opprettholder nettstedet www, mesashower.com og alle relaterte nettsteder, inkludert www.zjmesa.com, for underholdning, informasjon, utdanning og kommunikasjon av brukere av nettstedene (" du "eller" din ").

1.2 Din tilgang til og bruk av Websider og meldinger, informasjon, data, tekst, grafikk, bilder, bilder, illustrasjoner, programvare eller annet innhold som er tilgjengelig via nettsidene (samlet innholdet) er underlagt disse vilkårene og betingelsene ( "Vilkår og betingelser") og alle gjeldende lover. Ved å få tilgang til og surfe på nettstedene, godtar du, uten begrensning eller kvalifisering, vilkårene og betingelsene. Hvis du ikke godtar vilkårene og betingelsene, skal du ikke bruke nettstedene eller få tilgang til innholdet.

1.3 Hvis du har spørsmål om noen av disse vilkårene, vennligst send en forespørsel om klarering til MESA ved hjelp av det angitte Support-skjemaet.


2.DISCLAIMERS OG BEGRENSNING AV ANSVAR
2.1 Mens MESA forsøker å inkludere oppdatert og nøyaktig informasjon på nettsidene, blir nettsidene og innholdet gitt "som det er" og som tilgjengelig, og enhver tilgang til, bruk av, endring eller tillit til nettsidene og Innholdet skal være på egen risiko. MESA og dets partnere, lisensgivere, agenter, innholdsleverandører, tjenesteleverandører, ansatte, offiserer, styremedlemmer eller representanter ("MESA-representanter") på ingen måte garanterer nøyaktigheten av slik informasjon, og heller ikke MESA eller MESA-representanter påtar seg noe ansvar eller ansvar for eventuelle feil eller unnlatelser på nettsidene, da MESA og MESA-representanter ikke kan og ikke garanterer og ikke gjør noe, og uttrykkelig frasier seg alle representasjoner, garantier, pakter og betingelser, uttrykt eller underforstått, ved lov eller på annen måte respekt for nettsteder eller innhold, herunder: (i) eventuelle underforståtte garantier og vilkår for salgbarhet, salgbar kvalitet eller egnethet til et bestemt formål, eller ikke-overtredelse, eller eventuelle underforståtte garantier eller garantier som oppstår som følge av ytelse, handel eller bruk av handel; (ii) at nettsteder eller innhold vil oppfylle dine (eller din organisasjon eller selskapets) krav eller vil være kompatibel med din eller din organisasjon eller selskapets) datamaskin eller tilhørende utstyr, fotografisk utstyr eller programvare; (iii) at nettsidene eller innholdet er korrekt, gyldig, pålitelig, autentisk, gjeldende eller fullført (iv) at nettsidene vil fortsette å operere, operere uten avbrudd eller være feilfri; eller (v) at din surfing av materialer som vises på nettsidene, ikke vil krenke rettighetene til tredjeparter som ikke eies av MESA.

2.2 I tillegg gir MESA og MESA-representanter ingen representasjon eller garanti for at nettstedene eller innholdet er passende eller tilgjengelig for bruk på noe sted. Å få tilgang til nettsteder eller innhold fra steder der innholdet er ulovlig, er forbudt. De som velger å få tilgang til nettsidene eller innholdet fra andre steder enn Canada, gjør det på eget initiativ og er ansvarlige for at de overholder lokale lover.

2.3 Du er eneansvarlig og ansvarlig for alle krav og krav som er gjort av noen annen person som oppstår i forbindelse med eller i forbindelse med din bruk av nettsidene, brukerendringer (som definert nedenfor i avsnitt 6.1) eller innhold brudd på vilkårene og betingelsene ditt brudd eller brudd på andres rettigheter eller brudd på eventuelle sivile eller strafferettslige lover. MESA og MESA-representantene frasier seg ethvert ansvar og ansvar for alle slike saker.

2.4 Du godtar at du er eneansvarlig for handlinger og kommunikasjoner som gjennomføres eller overføres i løpet av bruken av nettsteder, brukerendringer og innhold, og at du vil overholde alle lover som gjelder eller kan gjelde for din bruk av eller aktiviteter på nettstedene eller i forhold til innholdet eller brukerendringene. MESA kan undersøke hendelser som kan innebære brudd på slike lover, og kan involvere og samarbeide med rettshåndhevelsesmyndigheter i å påtale brukere som er involvert i slike brudd. MESA forbeholder seg rett til alltid å utlevere enhver informasjon (inkludert dine personlige opplysninger) om bruken av nettsteder eller innhold (inkludert eventuelle oppfattede brudd på gjeldende lov), i hvert tilfelle som det er tillatt eller kreves av gjeldende lov, herunder som nødvendig for å tilfredsstille enhver forespørsel som er autorisert av gjeldende lov.

2.5 Din surfing av nettsidene er gjort på egen risiko. Hverken MESA eller noen annen part (inklusive MESA-representanter) som er involvert i å skape, produsere eller levere nettsteder skal være ansvarlig for eventuelle tap eller skade (inkludert direkte, tilfeldige, følgeskader, indirekte, eksemplariske, spesielle eller straffbare skader) som oppstår eller i forbindelse med, din tilgang til, eller bruk av, eller ulempe, forsinkelse av tilgang eller bruk til nettstedet, innholdet, brukerendringene, innholdet på en koblet nettside eller feil på slike nettsteder (inkludert skader som skyldes utelatelser eller unøyaktigheter i slike nettsteder eller innhold eller overføring av konfidensiell eller sensitiv informasjon til eller fra slike nettsteder), selv om MESA eller MESA-representanter har blitt informert om muligheten for slike skader eller tap eller hvis slike skade eller tap var forutsigbar.

2.6 MESA og MESA-representanter påtar seg intet ansvar, og skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader på eller virus eller annen skadelig eller ødeleggende kode som kan infisere datamaskinens eller annet firmaets (eller organisasjonens eller selskapets) konto for din tilgang til, bruk av, nedlasting av eller surfing på nettsidene, innholdet eller brukerendringene. Du er ansvarlig for å gjennomføre tilstrekkelige prosedyrer og kontrollpunkter for å tilfredsstille dine spesielle krav til forebygging av slik forurensende eller destruktiv kode og for nøyaktigheten av datainngang og -utgang, og for å opprettholde et middel som er eksternt til nettsidene for gjenoppbygging av tapte data .


2.7 MESA påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til autoriserte tredjepartsinstallatører av MESAs produkter i den grad det er tillatt ved lov. MESA tar rimelige skritt for å trene slike autoriserte tredjepartsinstallatører, men handlingene, utelatelser, feil og uaktsomhet er utenfor MESAs kontroll og er den eneste autoriserte tredjepartsinstallatørens eneste og eksklusive ansvar. MESA støtter ikke, garanterer eller tar ansvar for arbeidet til noen av autoriserte tredjepartsleverandører eller deres agenter ". Eventuelt engasjement fra deg av en autorisert tredjeparts installatør for arbeid vil være enbart mellom deg og en slik tredjepart, og MESA er på ingen måte en part til eller ansvarlig under slik forpliktelse for utført arbeid. Hver autorisert tredjeparts installatør garantier kan variere. MESA er ikke ansvarlig for garantier fra tredjeparts installatører, men bare egen garanti som produsent av sine produkter.


2.8 Oppføringen av autoriserte tredjepartsinstallatører er kun gitt for din bekvemmelighet, og inkludering av tredjepartsinstallatøren i denne listen utgjør ikke en anbefaling fra MESA. Hver tredjeparts installatør er en uavhengig virksomhet, og du bør utføre enhver undersøkelse eller etterforskning du mener er riktig før du inngår avtaler med en eller flere av tredjeparts installatører.


3. SKIFTER TIL WEBSITES

3.1 MESA kan til enhver tid revidere disse vilkårene. Du er bundet av slike revisjoner og bør derfor regelmessig besøke denne siden for å se gjennom de nåværende vilkårene. Vennligst sjekk disse vilkårene og betingelsene hver gang du besøker nettsidene, da den nåværende versjonen av disse vilkårene gjelder for det besøket. Hvis noen vilkår, betingelser eller eventuelle endringer i vilkårene og betingelsene ikke er akseptable for deg, må du avbryte bruken av nettsidene umiddelbart. Din fortsatte bruk av nettsidene etter at slike endringer er lagt ut vil innebære aksept av disse endringene. Betingelsene gjelder utelukkende for din bruk av nettstedene og endrer ikke vilkårene for noen annen avtale du måtte ha med MESA.

3.2 MESA kan når som helst uten varsel eller ansvar, og av hvilken som helst grunn, avslutte, endre, suspendere eller avbryte et hvilket som helst aspekt av nettstedene. MESA forbeholder seg rett til, etter eget skjønn, å rette eventuelle feil eller unnlatelser i noen del av nettstedene til enhver tid uten varsel, men bekrefter at det ikke har plikt til å gjøre det. MESA og dets tjenesteleverandører vil også ha rett til å si opp bruken av nettstedene som angitt nedenfor under overskriften "Oppsigelse av bruk"


4.COMMUNICATIONS
4.1 Med forbehold om gjeldende lov (og, når det gjelder personlig informasjon, kravene i personvernerklæringen (som definert nedenfor i § 10.1), enhver kommunikasjon som sendes av eller til deg via nettsidene eller MESA, enten det er oppfordret av MESA eller på annen måte , er på et ikke-konfidensielt grunnlag, og MESA skal kunne bruke og avsløre innholdet i slik kommunikasjon, inkludert ideer, oppfinnelser, konsepter eller knowhow som er beskrevet deri, for ethvert formål, herunder utvikling, produksjon og / eller markedsføring varer og tjenester. Du samtykker i å ikke hevde noen form for eierskap av noe slag i slik kommunikasjon (inkludert opphavsrett, varemerker, patent, urettferdig konkurranse, moralske rettigheter eller underforstått kontrakt) og du avstår fra slike moralske rettigheter til fordel for MESA som samt retten til å motta økonomisk eller annen hensyn i forbindelse med slik kommunikasjon.

4.2 MESA godtar ikke eller vurderer uønskede ideer, forslag eller annet materiale i et hvilket som helst format ("Uønskede ideer"), inkludert uønskede ideer for nye reklamekampanjer, nye kampanjer, nye eller forbedrede produkter eller teknologier, produktforbedringer, prosesser, materialer, markedsføringsplaner eller nye produktnavn. Med mindre annet er spesifisert skriftlig av MESA, vennligst ikke send noen uønskede ideer, inkludert originale kreative kunstverk, forslag eller andre arbeider. Hensikten med dette er å unngå potensielle misforståelser eller tvister når MESA-produkter eller markedsføringsstrategier kan virke likt de ideene som er forelagt MESA. Hvis du til tross for vår forespørsel om at du ikke sender oss dine uoppfordrede ideer, sender du fremdeles slike uoppfordrede ideer, og uansett innholdet i kommunikasjonen din til MESA, godtar du at:
Du overfører, overfører og overfører til MESA all verdensomspennende rett, tittel og interesse for uoppfordrede ideer, fri og fri for alle forpliktelser, inkludert i forbindelse med alle immaterielle rettigheter uten å gi kompensasjon til deg eller noen andre uten noe ansvar overhodet og gratis fra enhver tillitsplikt eller andre plikter fra MESA eller dets etterfølgere eller tildelinger; og
Du representerer og garanterer at du skal frafalle alle moralske rettigheter (inkludert retten til å være assosiert med uoppfordrede ideer) i uoppfordrede ideer ved innsending til noen nettsteder eller til MESA.

4.3 All informasjon som du oppgir gjennom nettsidene eller i forbindelse med materiale som er levert, må være sant, nøyaktig, aktuelt og fullstendig og, når det er aktuelt, må oppdateres av deg omgående ved eventuelle endringer i slik informasjon.

4.4 MESA og dets tjenesteleverandører vil stole på informasjonen du oppgir. Du vil være ansvarlig for eventuelle tap, skader eller tilleggskostnader som du, MESA eller dets tjenesteleverandører eller andre kan pådra seg som følge av at du har oppgitt feilaktig, feilaktig eller ufullstendig informasjon eller manglende oppdatere informasjon som du send via nettsidene.


5. TILLATT BRUK
5.1 Du får en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-under lisensierbar, tilbakekallelig, begrenset lisens for å kopiere, laste ned, vise på sin datamaskin, skrive ut og bruke innholdet kun til informasjonsformål og utelukkende for: ( a) din egen personlige bruk; eller (b) organisasjonens eller selskapets interne bruk. Unntatt som angitt her, er ingen annen bruk tillatt.

5.2 Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt av vilkårene og betingelsene, er forbeholdt MESA.


6. BEGRENSET BRUK
6.1 Du skal ikke endre innholdet fra skjemaet som presenteres på nettsidene uten å bekrefte kilden til innholdet slik endret ("brukerendringer"). Eventuelle brukerendringer skal gjøres utelukkende i den utstrekning som er nødvendig for å tilpasse innholdet til eget bruk, organisasjonens eller selskapets interne bruk, underlagt avsnitt 5.1 ovenfor. Enhver brukerendring skal ikke endre, redigere eller slette noen opphavsrett, varemerker, handelsnavn, servicemerker eller andre merknader eller legenden som vises på innholdet.

6.2 Du kan ikke:
inkludere ethvert innhold i eller med noe produkt eller tjeneste som du eller din organisasjon eller bedrift oppretter eller distribuerer med mindre MESA på annen måte er skriftlig enig
Kopier innhold på ditt eget eller andre websider, med mindre MESA er enig på annen måte skriftlig;
Bruk nettsidene på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste, forringe, forstyrre sikkerheten til, påvirke funksjonen til eller på annen måte misbruke webområdets systemressurser, kontoer, servere, nettverk, tilknyttede eller tilknyttede nettsteder, koblet til til eller tilgjengelig via nettsidene (inkludert opplasting, postering eller på annen måte overføring på webområdets datavirus, trojanske hester, ormer eller andre filer eller dataprogrammer som er potensielt skadelige, forstyrrende eller ødeleggende eller som kan påføre en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på Nettstedets infrastruktur, eller ved hjelp av en hvilken som helst robot, edderkopp eller et annet automatisk program eller en enhet, eller manuell prosess for å overvåke, kopiere, oppsummere eller på annen måte trekke ut opplysninger fra nettsidene eller innholdet helt eller delvis);
Bruk nettsidene, innholdet eller brukermodifikasjonene på noen måte som krenker loven til enhver annen person (herunder personvernrettigheter, personvernrettigheter, opphavsrett, moralske rettigheter og andre immaterielle rettigheter), som er ulovlig, som bryter med enhver rett til MESA, dets partnere, lisensgivere, innholdsleverandører, tjenesteleverandører eller entreprenører, som er forbudt i vilkårene og betingelsene (inkludert ved å få tilgang til nettsidene fra hvor som helst tilgangen kan være ulovlig eller forbudt), det er uetisk, uanstendig, støtende , ærekrenkende, nedsettende, bedragerisk, villedende, skadelig, fornærmende, truende, vulgær, profane, pornografisk, uanstendig, seksuelt eksplisitt, sexistisk, rasistisk, hatefull, støtende, trakasserende, invasiv av andres personvernrettigheter (dette inkluderer utstationering av noen materialer som skildrer, oppfordrer, indikerer, fortaler eller har en tendens til å anspore slik handling), som ellers er anstødelig eller som ikke respekterer andres juridiske rettigheter og interesser ;
Bruk nettsidene, innholdet eller brukerendringene i dataoppdatering eller datautvinning, inkludert innsamling eller bruk av informasjon om andre brukere (inkludert deres e-postadresser) uten deres samtykke;
poste eller sende materiale til nettsidene som vil bryte noen av restriksjonene som er angitt i vilkårene og betingelsene;
med mindre MESA ellers er enig i skriftlig bruk nettsteder for kommersielle formål eller aktiviteter, bortsett fra at du inngår kommersielle transaksjoner med MESA, inkludert: (i) salg eller tilbud om å selge varer eller tjenester; (ii) søker etter annonsører eller sponsorer; (iii) gjennomføre konkurranser, spill eller gambling eller tilby priser, priser eller andre incitamenter til noen person; (iv) vise reklame- eller sponsorbannere, inkludert de som genereres av banner- eller lenkeutvekslingstjenester; (v) soliciting for donasjoner; eller (vi) bruk av uautorisert eller uønsket søppelpost, spam, kjedebrev, pyramideordninger eller annen form for oppfordring; eller
Bruk nettsidene på noen måte som kan: (i) skade, true, trakassere, misbruke eller skremme noen annen person på noen måte eller involvere materialer som skildrer, fremmer, oppmuntrer, indikerer, fortaler eller pleier å fremkalle en forbrytelse eller annen ulovlig aktivitet, vold, hat, grusomhet eller diskriminering av noen enkeltpersoner eller grupper, av en eller annen grunn, eller en hvilken som helst handling av grusomhet for dyr; (ii) fortynne eller avskrive MESAs navn og omdømme, eventuelle merker (som definert her), partnere, lisensgivere, innholdsleverandører, tjenesteleverandører eller entreprenører av dette, som gjeldende; (iii) forstyrre andre persons bruk og nytelse av webområdene eller Internett generelt; (iv) føre til omgåelse eller brudd på brukerautentisering, passord, sikkerhets- eller kontrolltiltak angående nettsteder eller andre internettressurser eller datasystemer; (v) skjule eller forvirre forfatteren eller opprinnelsen til noen meldinger eller kommunikasjon, eller som utgir enhver person, eller som feilaktig oppgir eller på annen måte misrepresenterer en tilknytning til noen annen person, herunder enhver representant for MESA; eller (vi) oppgi bilder av noen person eller privat informasjon om noen person (som navn, telefonnumre, e-postadresser, postadresser, sosialforsikring eller annet sikkerhetsnummer) uten at personen har tillatelse.

6.3 Unntatt som angitt her, kan ingen av innholdet kopieres, videreselges, reproduseres, distribueres, publiseres, lastes ned, vises, publiseres eller overføres i noen form eller på noen måte, inkludert elektronisk, mekanisk, fotokopiering, opptak eller på annen måte uten Tidligere skriftlig tillatelse fra MESA eller eieren av immaterielle rettigheter.

6.4 Du må ikke, uten skriftlig tillatelse fra MESA, "speil" noe innhold på en annen server.


7. EIENDOMSINFORMASJON
7.1 Du godtar at alt innhold er beskyttet av copyright (enten registrert eller opphavsrettslig eller i henhold til gjeldende sivilrett) og eies eller kontrolleres av MESA. Du skal anerkjenne kilden til innhold som brukes av deg i samsvar med vilkårene og betingelsene.

7.2 Opphavsrett og tillatelsesinformasjon er tilgjengelig på forespørsel eller som angitt på nettsidene. Uautorisert kopiering, omfordeling, gjengivelse eller endring av nettsidene eller innholdet av enhver person kan være et brudd på varemerker og / eller lov om opphavsrett og kunne underkaste en slik person en rettslig handling. Du samtykker i å overholde alle lover om opphavsrett over hele verden i bruken av nettsteder og innhold og for å forhindre uautorisert kopiering av innholdet.

7.3 Visse navn, ord, titler, setninger, logoer, ikoner, grafikk eller design på nettsidene utgjør varemerker, handelsnavn, handelsklær og / eller tilhørende produkter og tjenester fra MESA, dets partnere, enhver lisensgiver, innholdsleverandør, tjenesteleverandør eller entreprenør av MESA eller annen tredjepart (samlet "Marks") og kan være beskyttet i Canada eller andre steder, og deres visning på nettsidene overfører ikke eller skaper noen lisenser eller andre rettigheter i Marks. Enhver bruk av noen av merkene, helt eller delvis, som er tilgjengelige via nettsidene uten forhånds skriftlig fullmakt fra MESA eller en slik tredjepart, er strengt forbudt.

7.4 MESA respekterer andres immaterielle rettigheter. Hvis du mener at arbeidet ditt har blitt kopiert og vises på nettsidene på en måte som utgjør brudd på dine immaterielle rettigheter, vennligst gi oss beskjed ved hjelp av det angitte støttedokumentet. MESA forbeholder seg retten til å fjerne innhold som krenker andres immaterielle rettigheter og å si opp bruken av nettstedene som angitt nedenfor under overskriften "Oppsigelse av bruk".


8. VILKÅR
8.1 Du vil skadesløs og holde MESA eller MESA-representanter ("Skadesløse partene") uskadelige fra og mot eventuelle krav fra tredjeparter som oppstår som følge av din bruk av informasjonen som er tilgjengelig fra nettstedene, og eventuelle brudd på vilkårene og betingelsene fra deg , inkludert bruk av innholds- eller brukerendringer, bortsett fra som uttrykkelig autorisert i vilkårene og betingelsene. Du samtykker i at de skadelidte partene ikke har noe ansvar i forbindelse med slik brudd eller uautorisert bruk eller modifikasjon, og samtykker i å frigi alle som følge av tap, skader, dommer, utmerkelser, kostnader, utgifter og advokatsalærer til de skadelidte partene i forbindelse dermed.


9. LINKED WEBSITES AND FRAMING
9.1 Enkelte lenker på nettstedene kan føre deg til andre nettsteder. MESA gir disse koblingene bare som en bekvemmelighet. MESA er ikke ansvarlig for innholdet på slike tilknyttede sider. MESA gir ingen representasjon eller garanti for, og støtter ikke eller godkjenner, noen koblede nettsteder, informasjonen som fremkommer derpå eller noen av produktene eller tjenestene som er beskrevet. Skulle du forlate nettsidene via en lenke som er inkludert her, og se innhold som ikke er gitt av eller på vegne av MESA, gjør du det på egen risiko, og det er ditt ansvar å ta alle beskyttelsesforanstaltninger for å beskytte mot virus og andre ødeleggende elementer .

9.2 Du får en begrenset, ikke-eksklusiv rett til å opprette en hyperkobling til nettstedene. Du er enig i at hvis du knytter andre nettsteder til nettsidene, skal slike andre nettsteder ikke (a) lage rammer rundt noen del av nettsidene eller bruke andre teknikker som endrer visuell presentasjon av nettstedene; (b) innebærer at MESA godkjenner deg eller enhver annen person (inkludert din organisasjon eller firma), eller deg eller andre personers produkter eller tjenester; (c) uten forhånds skriftlig samtykke fra MESA, innebærer en tilknytning mellom deg eller noen annen person, eller deg eller slikt annet persons produkter eller tjenester og MESA; (d) feilaktig representere forholdet til deg eller noen annen person med MESA eller presentere falsk, villedende, nedsettende, ærekrenkende eller ellers skadelig informasjon eller visninger om MESA eller noen av sine produkter eller tjenester; eller (e) inneholder materialer som kan tolkes som ugjennomtrengelige, skadelige, støtende eller unøyaktige, eller ellers bryter vilkårene og betingelsene (inkludert seksjon 6 (Begrensede bruksområder)).


10. PRIVATIV
10.1 MESA respekterer din rett til personvern. All informasjon som MESA kan samle inn via nettsidene om deg under ditt besøk på nettsidene, er underlagt MESAs personvernerklæring, som er innarbeidet som referanse i vilkårene og betingelsene ("Personvernerklæringen").


11. JURISDIKSJON
11.1 Nettstedene er vert på servere bosatt i provinsen Quebec, Canada, og nettsidene er kontrollert av MESA fra provinsen Quebec, Canada. Ved å få tilgang til nettstedene, godtar du at denne avtalen er dannet i provinsen Quebec, Canada, og at alle forhold som er knyttet til dette, skal være underlagt lovene i provinsen Quebec og Canadas lover, uten hensyn til lovkonfliktene prinsipper derav.

11.2 Enhver tvist mellom MESA og deg eller enhver annen person som oppstår i forbindelse med eller relatert til nettsidene, innholdet, vilkårene og betingelsene, enhver transaksjon via nettsidene, eller enhver relatert sak må løses før domstolene i provinsen Quebec , Canada sitter i Montreal-byen ("Courts"), og du hermed uigenkallelig sender og påkaller disse domstolenees eksklusive jurisdiksjon i forbindelse med en slik tvist.


12. BEGRENSNING AV BRUK
12.1 Hvis du bryter noen bestemmelse i vilkårene og betingelsene, kan du ikke lenger bruke nettsidene eller det aktuelle innholdet som blir gjort tilgjengelig via nettsidene. MESA, etter eget skjønn, skal avgjøre om vilkårene og betingelsene er overtrådt.

12.2 MESA eller dets tjenesteleverandører kan til enhver tid og av en eller annen grunn, med eller uten grunn og etter eget skjønn, straks: (i) suspendere eller avslutte (helt eller delvis) din autorisasjon til å bruke nettstedene; (ii) suspendere, avslutte, fjerne eller permanent slette og ødelegge, som det er aktuelt, noen av dine: (A) URL, IP-adresse eller domenenavn; eller (B) materiale som du eller andre kan ha lagt inn eller sendt inn på noen eller alle nettsteder; (iii) begrense tilgangen til materialene som er lagt inn eller sendt til nettstedene; og (iv) hindrer deg fra fremtidig bruk av nettstedene; Alt uten forvarsel eller noe ansvar for deg eller noen annen person, og du godtar å overholde alle slike tiltak.


13. ANDRE
13.1 Hvis en domstol med kompetent jurisdiksjon av en eller annen grunn finner at noen bestemmelse i Vilkårene eller delene av denne er ulovlig, ugyldig eller av en eller annen grunn unpowerable, skal denne bestemmelsen håndheves i størst mulig grad slik at hensikten blir mulig av vilkårene og betingelsene, og resten av vilkårene vil fortsette i full kraft og virkning. MESAs manglende evne til å insistere på eller håndheve strenge resultater av enhver bestemmelse i vilkårene eller vilkårene, skal ikke tolkes som et frafall av slik bestemmelse eller rett. Du og MESA er uavhengige entreprenører, og ingen agenturer, partnerskap, joint venture, ansettelsesforhold eller franchiseforhold er ment eller opprettet av Vilkår og betingelser eller bruk av nettsteder eller innhold av deg.

13.2 Vilkårene (inkludert personvernerklæringen) utgjør hele avtalen mellom MESA og deg med hensyn til emnet og erstatter all kommunikasjon, representasjoner eller avtaler, enten muntlig eller skriftlig, mellom MESA eller dets partnere og deg med respekt til dette emnet. I tilfelle av konflikt mellom personvernerklæringen og vilkårene, gjelder personvernerklæringen, som det er aktuelt.

13.3 Bestemmelsene i vilkårene og betingelsene vil være til fordel for og være bindende for MESA og eventuelle tjenesteleverandører, som det er aktuelt, og deres respektive etterfølgere og tildelte, og du og dine arvinger, eksekutorer, administratorer, etterfølgere og personlige representanter. Du kan ikke overføre vilkårene og betingelsene dine eller dine rettigheter og forpliktelser i henhold til Vilkårene uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra MESA, som kan holdes tilbake i MESAs eget skjønn. MESA og dets tjenesteleverandører kan tildele disse vilkårene og deres respektive rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene uten ditt samtykke.